O nás

Advokátní kancelář Šubrtová & partneři byla založena v roce 2007 v Praze a postupně rozšířila svou činnost též pro oblast Lovosicka, kde v roce 2009 zřídila pobočku. Od doby založení kanceláře se nám podařilo vybudovat si dobré postavení mezi advokátními kancelářemi a díky přístupu ke klientům se těšíme dobrým vztahům s neustále se rozšiřující klientelou.

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní právní poradenství osobám práva soukromého, a to jak v oblastech spadajících do osobnostní sféry každého jednotlivce, tak při podnikatelské činnosti středních a malých firem. Právní poradenství naší kanceláře je poskytováno především v těchto oblastech:

  • občanské právo, obchodní právo a pracovní právo, zejména s orientací na závazkovou agendu a činnosti spojené s každodenním chodem společnosti,

  • právo nemovitých věcí

  • zdravotní právo a práva související s osobností člověka, škody na zdraví

  • zastupování v soudním, rozhodčím a správním řízení

Veškeré zakázky plní naše advokátní kanceláře vždy podle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který stanoví závazné termíny pro zpracování. Podrobný harmonogram přípravy dílčích podkladů je vždy po vzájemné dohodě s klientem upřesňován, vždy však tak, aby odpovídal jeho potřebám. Velkým pozitivem, které naši klienti oceňují, je flexibilita a rychlost, to vše při zachování vysoké odbornosti a kvality plnění.

Odměna na služby naší kanceláře je obvykle účtována dle časového rozsahu jednotlivé zakázky s tím, že klienti jsou vždy předem seznámeni s předpokládanou časovou náročností. Předem tak vědí předpokládanou výši odměny, kterou budou hradit. Vždy je však možné sjednat pro konkrétní zakázku pevnou částku, přičemž při jejím sjednávání jsou rozhodujícími kritérii předpokládaná časová náročnost, míra převzatých rizik, objem prověřovaných dokladů a rychlost vyřízení.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠUBRTOVÁ & PARTNEŘI

Sídlo kanceláře:
Dlouhá 16, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@aksubrtova.cz
Tel: +420 227 195 341

Mapa
Pobočka kanceláře:
Osvoboditelů 1124, 410 02 LOVOSICE
E-mail: info@aksubrtova.cz
Tel: +420 227 195 341

Mapa