Občanské právo

V rámci občanského práva poskytujeme poradenství soukromým fyzickým osobám – občanům. Činnost naší kanceláře spočívá především v sepisován a analýze všech druhů smluv, přičemž je kladen důraz na zohlednění specifik konkrétního případu tak, aby se předešlo možným budoucím komplikacím či soudním sporům.

V rámci občanského práva jsme schopni Vám pomoci zejm. v těchto oblastech:

  • ochrana spotřebitele – nevyžádaná obchodní sdělení, nevyžádané dodávky zboží či služeb, reklamační řízení

  • náhrada škody, pojistné právo, žaloby na pojistné plnění

  • sepisování všech druhů smluv (kupní, darovací, zástavní, smlouvy o zápůjčce apod.)

  • vymáhání pohledávek,

  • ochrana osobnosti člověka před neoprávněným zásahem do práva k podobizně, jménu, jeho důstojnosti a zdraví,

  • dovolání se neplatnosti smluv, odstoupení od smluv, vrácení darů

  • ochrana vlastnického práva, vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠUBRTOVÁ & PARTNEŘI

Sídlo kanceláře:
Dlouhá 16, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@aksubrtova.cz
Tel: +420 227 195 341

Mapa
Pobočka kanceláře:
Osvoboditelů 1124, 410 02 LOVOSICE
E-mail: info@aksubrtova.cz
Tel: +420 227 195 341

Mapa