Obchodní právo

V rámci obchodního práva poskytujeme právní služby související jak se smluvní, tak s korporátní agendou společností. Našim klientům poskytujeme právní služby při zakládání a přeměně společností, při organizaci valných hromad, při snižování či zvyšování základního kapitálu, jednání s obchodním a živnostenským rejstříkem. Shodně s tím máme bohaté zkušenosti v oblasti prodeje společností, podniků či jejich částí.

Nemalou část naši činnosti v oblasti obchodního práva je pak sepisování smluv, tvorba vzorové firemní dokumentace, tvorba všeobecných obchodních podmínek, zajišťování pohledávek klientů a v neposlední řádě správa a inkaso pohledávek. Samozřejmostí je pak zastupování klientů před soudy, orgány státní správy a samosprávy, případně též v rozhodčím řízení.

V rámci obchodního práva jsme schopni poskytnout Vám poradenství zejména při těchto záležitostech:

  • změny obchodní firmy, sídla, předmětu podnikání, jednatelů, právní formy, vypořádání společníků,

  • sepis stanov obchodních společností a družstev

  • zrušení a likvidace obchodních společností

  • příprava a organizace valných hromad obchodních společností

  • příprava a organizace členských schůzí družstev

  • právní pomoc při řešení porušování členských práv a povinností včetně vyloučení členů

  • zastupování menšinových akcionářů

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠUBRTOVÁ & PARTNEŘI

Sídlo kanceláře:
Dlouhá 16, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@aksubrtova.cz
Tel: +420 227 195 341

Mapa
Pobočka kanceláře:
Osvoboditelů 1124, 410 02 LOVOSICE
E-mail: info@aksubrtova.cz
Tel: +420 227 195 341

Mapa