Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme právní poradenství jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Stěžejní činností naší kanceláře v rámci pracovního práva je problematika odměňování pracovníků, odpovědnost za škodu a poradenství související se vznikem a zejm. pak zánikem pracovního poměru.

V rámci pracovního práva jsme schopni Vám pomoci zejm. v těchto oblastech:

  • tvorba a revize smluvních dokumentů v souladu s pracovněprávními předpisy

  • tvorba pracovních řádů a vnitropodnikových směrnic a nařízení

  • tvorba systému odměňování,

  • sepisování konkurenčních doložek,

  • poradenství v oblasti bezpečnosti práce

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠUBRTOVÁ & PARTNEŘI

Sídlo kanceláře:
Dlouhá 16, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@aksubrtova.cz
Tel: +420 227 195 341

Mapa
Pobočka kanceláře:
Osvoboditelů 1124, 410 02 LOVOSICE
E-mail: info@aksubrtova.cz
Tel: +420 227 195 341

Mapa