Právo nemovitých věcí

V rámci této oblasti práva poskytuje právní poradenství při převodech nemovitých věcí jak na straně kupujících, tak na straně prodávajících. Právní služby zahrnují zejména zastupování klientů při jednáních o uzavření smluv, posuzování smluvní dokumentace, kontrola právní a faktické bezvadnosti převáděné nemovité věci, jakož i poradenství při plnění všech souvisejících povinností při převodu nemovitých věcí – jednání s katastrální úřadem, finančním úřadem při podání daňového přiznání, zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti apod.

V rámci této oblasti práva jsme připraveni Vám pomoci zejména v těchto záležitostech:

  • právní servis při vzniku společenství vlastníků bytových jednotek, příprava prohlášení vlastníka, vymezení bytových jednotek,

  • převody bytových jednotek do osobního vlastnictví členů bytového družstva,

  • komplexní příprava dokumentace pro koupi a prodej nemovitostí (sepis rezervační smlouvy, kupní smlouvy, darovací či směnné smlouvy), včetně možnosti složení kupní ceny do úschovy na depozitní účet zřízený pouze za tímto účelem,

  • úschova listin a veškeré dokumentace k nemovitým věcem, a to nejen při jejich převodu,

  • zřizování služebností – věcných břemen (např. práva doživotního užívání nemovitosti, právo průjezdu přes pozemek), předkupního práva a zástavního práva.

  • sepisování a revize nájemních a podnájemních smluv bytů, a nebo prostor soužících k podnikání,

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠUBRTOVÁ & PARTNEŘI

Sídlo kanceláře:
Dlouhá 16, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@aksubrtova.cz
Tel: +420 227 195 341

Mapa
Pobočka kanceláře:
Osvoboditelů 1124, 410 02 LOVOSICE
E-mail: info@aksubrtova.cz
Tel: +420 227 195 341

Mapa