Zdravotní právo

Naše advokátní kancelář již několik let ve značném rozsahu zastupuje klienty, kteří utrpěli škodu na zdraví, nebo došlo ke ztrátě člena jejich rodiny v souvislosti s neoprávněným zásahem třetí osoby, či jiné škodní události. V rámci činnosti naší kanceláře jsme spolu se specialisty z oblasti medicínského práva, zejm. pak soudních znalců, zastupovali stovky spokojených klientů, kterým jsme zajistili maximální možnou výši odškodnění.

V rámci této oblasti práva jsme připraveni Vám pomoci při škodách na zdraví způsobených v rámci těchto skutečností:

 • Nehody

  autonehody, zranění chodce, zranění při provozu výtahů, eskalátorů, vleků apod.

  zranění cyklistů a chodců,

  železniční a letecké nehody, nehody lodí a jiných plavidel

 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání

  zranění způsobená provozem strojů a zařízení, nehody na stavbách,

  uklouznutí, zakopnutí na nebezpečných površích

  poškození zdraví vlivem škodlivých a nebezpečných látek, vlivem hluku, prachu apod.

 • Nehody v průběhu dovolené

  zranění v ubytovacím zařízení

  zranění při výletech a exkurzích

 • Profesní pochybení

  zanedbání lékařské péče

  poškození zdraví v důsledku vedlejších účinků léků

  poškození zdraví v důsledku použití zdravotnických nástrojů a pomůcek

V rámci těchto služeb, tedy v rámci škody na zdraví, je první konzultace s klientem zcela zdarma. Následná odměna je sjednávána vždy pro konkrétní případ zvláš a v některých případech je naše poradenství pro poškozené bezplatné a odměnu nárokujeme po viníkovi.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠUBRTOVÁ & PARTNEŘI

Sídlo kanceláře:
Dlouhá 16, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@aksubrtova.cz
Tel: +420 227 195 341

Mapa
Pobočka kanceláře:
Osvoboditelů 1124, 410 02 LOVOSICE
E-mail: info@aksubrtova.cz
Tel: +420 227 195 341

Mapa